All Courses

M2 – Poslání (Mise) [Czech]

Proto jděte...

Být církví nebo sborem znamená být součástí Božího poslání. 

already started
Czech
FREE
Details

M1 – Master [Norge]

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler” Dette er første del av Misjonsbefalingen. Alt starter med hans makt og hans oppdrag!

already started
Norwegian
FREE
Details

M3 – Multiplikace [Czech]

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...

Toto je třetí část Velkého poslání. Multiplikace je o učednictví a pomáhání ostatním k tomu, aby Kristus vládl v jejich životech. 

already started
Czech
FREE
Details
1 2 3 4