M3 – Multiplikace [Czech]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: A passcode is required to enroll.
Course Language: Czech
Price:  FREE

About the Course

M3 - Multiplikace [Czech]

Vítejte v modulu M3 - Multiplikace. Ježíš řekl: "..jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...". Ježíši příliš nezáleží na tom, kolik lidí chodí na naše setkání. To, na čem mu záleží, je, jak se staráme o jeho pracovníky, následovníky a učedníky. To je výzva pro všechny církve, ale naléhavou realitou se to stává pro ty z nás, kteří pracujeme na zakládání sborů. Z dlouhodobého hlediska je veškerý růst závislý na výchově učedníků. Cílem modulu M3 je pomoci vám vytvořit zdravý rytmus/zavést fungující princip učednictví. Před víkendovým shlédnete 4 videa s vyučováním. Téma třetího víkendového setkání bude:

Vytváření kultury učednictví

Otázky, které si budeme klást:

  • Jaké jsou praktiky učednictví, na kterých jste se dohodli, že v týmu budete žít?
  • Jak začleňujete nově věřící do vašeho sboru?
  • Jaký proces pomáhá nově věřícím lidem růst do zralosti v Kristu?

Před samotným společným setkáním shlédnete videa s vyučováním, zároveň budete postupně pročítat kapitolu M1 z knihy M4. Po každém videu s vyučováním budete vyzváni k vyplnění krátké reflexe/zpětné vazby v souvislosti s daným videem. Vaše reflexe/zpětná vazba bude sdílena s vedoucími M4, kterým pomohou plánovat víkendové setkání tak, aby bylo zaměřené na potřeby účastníků a více interaktivní. 

Během každého společného setkání vytvoříte svůj akční plán, kterým se spolu se svým koučem budete řídit. Kouč vám bude podporou během celého procesu M4.