M2 – Poslání (Mise) [Czech]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: A passcode is required to enroll.
Course Language: Czech
Price:  FREE

About the Course

M2 - Poslání (Mise) [Czech]

Vítejte v modulu – Poslání (Mise). Ježíš řekl: "Proto jděte...". Bůh nás volá abychom byli součástí Jeho poslání, kterým je vidět lidi, jak s Ním nachází osobní vztah. Zakládání sborů je třeba, aby se noví lidé mohli zapojovat do nových společenství. Cílem modulu M2 je pomoci vám identifikovat, že jste povolání zasáhnout lidi zprávou evangelia, i to, a jak by zpráva evangelia měla být těmto lidem deklarována a demonstrována. Před víkendovým setkáním shlédnete 4 vyučování. Téma prvního setkání M2 bude:

Ke komu jste posláni? Koho máte zasáhnout zprávou evangelia a jak plánujete se k takové skupině dostat?

Otázky, které si budeme klást:

  • Jací jsou lidé v oblasti, kde zakládáte nový sbor?
  • Jaké jsou způsoby toho, jak s takovými lidmi sdílet evangelium?
  • Jaké jsou praktické způsoby toho, jak vybudovat vztah s lidmi v oblasti, kde zakládáte nový sbor?

Před samotným společným setkáním shlédnete videa s vyučováním, zároveň budete postupně pročítat kapitolu M1 z knihy M4. Po každém videu s vyučováním budete vyzváni k vyplnění krátké reflexe/zpětné vazby v souvislosti s daným videem. Vaše reflexe/zpětná vazba bude sdílena s vedoucími M4, kterým pomohou plánovat víkendové setkání tak, aby bylo zaměřené na potřeby účastníků a více interaktivní. 

Během každého společného setkání vytvoříte svůj akční plán, kterým se spolu se svým koučem budete řídit. Kouč vám bude podporou během celého procesu M4.