M2 – Missioon [Eesti]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Eesti
Price:  FREE

About the Course

M2 - Missioon [Eesti]

Tere tulemast kursusele M2 - Missioon. Jeesus ütles: "Minge siis..." Jumal on kutsunud meid oma missioonile - hoolitsema selle eest, et inimestel oleks temaga isiklik suhe. Koguduste rajamine on vajalik, et inimesed saaksid liituda uute kogukondadega. M2 eesmärk on aidata teil leida inimesed, kellele te olete kutsutud evangeeliumi jagama, ning leida viise, kuidas  nendele inimestele evangeeliumit kuulutada ja näidata. Enne kokkusaamist kuulete te nelja õppetundi. Meie esimese M2 kokkusaamise teemaks on:

Kellele on Jumal kutsunud teid evangeeliumi kuulutama ja kuidas te plaanite nendeni jõuda?

Küsime järgmisi küsimusi:

  • Kes on need inimesed, kes elavad piirkonnas, kuhu te plaanite rajada oma uue koguduse? 
  • Millistel viisidel saaksite jagada evangeeliumi nendele inimestele?
  • Millistel praktilistel viisidel saaksite te luua suhteid inimestega, kes elavad uue rajatava koguduse ümbruses?

Palume teil vaadata ära kõik õppetunnid ning lugeda M4 raamatust läbi M2 puudutavad peatükid enne nädalavahetuse kokkusaamist. Palume teil seoses nende õppetundidega anda ka lühikest tagasisidet. Teie tagasisidet jagatakse ka M4 juhtidega ning see aitab muuta nädalavahetuse kokkusaamise interaktiivsemaks ning osalejate vajadustele vastavamaks.

Iga nädalavahetuse kokkutuleku ajal koostatakse ka tegevusplaan, mis on teetähiseks teie meeskonnale ja juhendajale, kes on terve M4 protsessi ajal teile toeks.