M2 – Mission [Sweden, Pingst]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: Svenska
Price:  FREE

About the Course

M2 - Mission [Sweden, Pingst]

Välkommen till M2 - Mission.
Jesus sa: "Gå därför ut...". Gud har kallat oss in i hans uppdrag som handlar om att få se människor komma in i en personlig relation med honom. Församlingsplantering behövs så att nya människor kan hitta nya gemenskaper.
Målet med M2 är att hjälpa dig identifiera de människor du är kallad att nå med evangeliet och hur du förklarar och visar på evangeliet till dem.
Innan den fysiska modulen är det viktigt att alla medlemmar i teamet tittar på undervisningen och svarar på reflektionsfrågorna som hör till. Temat för den första M2-samlingen kommer att vara: Till vem kallar Gud dig att nå med evengeliet och hur planerar du att nå dem?

Frågor vi kommer att ställa:
- Vilka är människorna som bor i området där ni planterar er nya församling?
- Vilka sätt är några sätt som ni kan dela evangeliet med dessa människor?
- Genom vilka praktiska sätt kan ni bygga relationer med människorna i området där ni planterar?

Vi ber dig titta på samtliga videoundervisningarna och läsa introduktionen och kapitel M2 i M4-boken innan du kommer till den andra modulen. I anslutning till dessa videoundervisningar kommer du få lämna korta reflektioner. Dina reflektioner kommer att vara synliga för ledarna i M4 och hjälpa dem att skräddarsy modulerna efter de som sitter i rummet och göra dem så interaktiva som möjligt.

Under varje modul kommer varje team själva skapa en handlingsplan som ska leda teamets prioriteringar de kommande månaderna. Ni kommer också ha en coach som hjälper att ta steg framåt under hela M4-processen.

Instructors

Nicklas Mörling
nicklas
Fredric Thomsen
fredric.thomsen