M1 – Pán (Master) [Czech]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: A passcode is required to enroll.
Course Language: Cesky
Price:  FREE

About the Course

M1 - Pán (Master) [Czech]

Vítejte v kurzu M1 – Pán (Master). Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“. On je Pánem, který povolává zakladatele sborů a členy jeho týmu. Ježíš je ten, kdo dává vizi a směr. Cílem M1 je pomoci vám jako týmu více si uvědomit jak k vám Bůh promlouvá a jaký je váš závazek k sobě navzájem. Před prvním setkáním shlédnete 4 vyučování, která jsou na tomto webu. Téma prvního setkání bude:

Jak budovat zdravý tým s jasnou vizí a definovaným modelem?

Otázky, které si budeme klást, jsou:

  • Jak jste si jako tým definovali vaše pověření?
  • Jaké jsou vaše hodnoty, vize a model sboru? Shodnete se vždy v týmu? 
  • Kde chcete, aby vámi zakládaný sbor byl za 2 -3 roky? 

Před samotným společným setkáním shlédnete videa s vyučováním, zároveň budete postupně pročítat kapitolu M1 z knihy M4. Po každém videu s vyučováním budete vyzváni k vyplnění krátké reflexe/zpětné vazby v souvislosti s daným videem. Vaše reflexe/zpětná vazba bude sdílena s vedoucími M4, kterým pomohou plánovat víkendové setkání tak, aby bylo zaměřené na potřeby účastníků a více interaktivní. 

Během každého společného setkání vytvoříte svůj akční plán, kterým se spolu se svým koučem budete řídit. Kouč vám bude podporou během celého procesu M4.

Instructors

zkouškja zkouška
zkouska