M1 – Mistrz [Poland]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: A passcode is required to enroll.
Course Language: Polski
Price:  FREE

About the Course

M1 - Mistrz [Poland]

Witaj w kursie M1 - Mistrz.  Jezus powiedział: "Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi". To On jest MISTRZEM. To On powołuje misjonarza i członków zespołu misyjnego. On daje wizję, kierunek i jedność. Dlatego celem M1 jest pomóc waszemu zespołowi sprecyzować wizję, którą Bóg wam daje oraz rozwinąć wasze zobowiązanie wobec siebie nawzajem. Przed pierwszym spotkaniem poświęcicie czas na wysłuchanie i przemyślenie czterech wykładów, które znajdziecie w tej części kursu. Tematem naszego pierwszego spotkania M1 będzie: 

Jak zbudować zdrowy zespół z jasną wizją i sprecyzowanym modelem pracy? 

Zadamy ci następujące pytania:

  • Czy wszyscy członkowie zespołu są świadomi, jakiego poziomu zaangażowanie jest wymagane do tego zadania?
  • Jakie są wasze wartości, wizja i model kościoła, jaki chcecie założyć oraz czy jesteście zgodni, co do tego tych rzeczy? 
  • Gdzie widzicie siebie za 2-3 lata od teraz? Jak sobie to wyobrażacie? 

Prosimy was o obejrzenie całego nauczania i o przeczytanie wstępu oraz rozdziału M1 książki M4 przed przyjazdem na weekendowe spotkanie. Po każdym wykładzie będziecie poproszeni o krótką refleksję. Wasze przemyślenia będą udostępnione liderom M4 i pomogą w ukształtowaniu spotkań weekendowych aby uczynić je bardziej interaktywnymi i odpowiadającymi potrzebom uczestników. 

Podczas weekendu utworzycie plan działania, który pokieruje waszym zespołem i coachem w kolejnych miesiącach. Coach będzie was wspierał i towarzyszył wam przez cały proces M4. 

Zacznij naukę.

Course Structure

  • M1-0 Mistrz: Wprowadzenie
  • M1-1: Boże Królestwo i Jego moc
  • M1-2 Misjonarz
  • M1-3 Budowanie zespołu
  • M1-4 Klarowna wizja
  • M1 - Społeczność Ucząca się (weekend)
  • M1 - Zadania Zespołowe na następne 8 tygodni po spotkaniu weekendowym

Instructors

radekswierk@gmail.com
radek