M1 – Master [Sweden, Liljeholmen]

Instructor:  Fredric Thomsen
Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: A passcode is required to enroll.
Course Language: Svenska
Price:  FREE

About the Course

M1 - Master [Sweden, Liljeholmen]
Välkommen till M1 - Master. Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden”. Han är Mästaren. Han är den som kallar församlingsplanteraren och medlemmarna i teamet. Han ger vision och inriktning. Därför är målet med M1 att hjälpa er som team att upptäcka ännu mer av vad Gud har talat till er om och er överlåtelse till varandra. I undervisningen inför varje modul kommer du att titta på fyra undervisningar på den här onlineplattformen. Temat för den första M1-samling kommer att vara: Hur man bygger ett starkt team med en tydlig vision och definierad modell?
 
Frågor vi ställer kommer att vara:
- Har ni en tydlig överlåtelse i teamet?
- Vilka är era värderingar, vision och församlingsmodell, och är ni överens som team?
- Var ser ni er själva om 2-3 år, ser ni samma bild?
 
Vi ber dig titta på samtliga videoundervisningarna och läsa introduktionen och kapitel M1 i M4-boken innan du kommer till den första modulen. I anslutning till dessa videoundervisningar kommer du få lämna korta reflektioner. Dina reflektioner kommer att vara synliga för ledarna i M4 och hjälpa dem att skräddarsy modulerna efter de som sitter i rummet och göra dem så interaktiva som möjligt.
 
Under varje modul kommer varje team själva skapa en handlingsplan som ska leda teamets prioriteringar de kommande månaderna. Ni kommer också ha en coach som hjälper att ta steg framåt under hela M4-processen.

Instructors

Fredric Thomsen
fredric.thomsen