M1 – Master [Norge]

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: A passcode is required to enroll.
Course Language: Norwegian
Price:  FREE

About the Course

M1 - Master [Norge]

Velkommen til M1 - Master. Jesus sa: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden." Han er Mesteren. Det er Han som kaller kirkeplanteren og team medlemmene. Det er Han som gir visjon, retning og enhet. Et mål for M1 er å bidra til at teamet deres får en enda klarere forståelse av den visjonen Gud har for dere. Videre ønsker M1 å bidra til at dere som team får en økende overgivelse til hverandre.

Før den første samlingen, vil vi at dere skal lytte til og reflektere over fire undervisningsvideoer på denne plattformen.

Temaet på første M1 samling vil være:

Hvordan bygge et sunt team med en klar visjon og tydelig modell?

Vi vil spørre dere om:

  • Har de forskjellige team medlemmene en klar forståelse av hvilken overgivelse det forventes av dem?
  • Hva er verdiene, visjonen og kirkemodellen deres, og er dere enige om disse som et team?
  • Hvor tror dere at dere er om 2-3 år fram i tid? Beskriv hva dere håper på å få se.

Før oppstartsweekend ber vi dere om å se gjennom undervisningsvideoene, lese introduksjonen og kapitlene relatert til M1 i M4 bøkene. I etterkant av hver videoundervisning vil du bli bedt om å skrive ned noen refleksjoner. Refleksjonene deres vil bli delt med de som leder M4 prosessen, og hjelpe dem til å designe en mest mulig relevant weekend.

I løpet av hver helgesamling, vil dere utarbeide en handlingsplan, som setter retningen for teamet deres fram mot neste samling, og som hjelper coachen deres til å se hva han/henne skal følge dere opp på.