Courses in Norway

M2 – Mission [Norway]

Gå derfor...

Å være en kirke, handler om å være med på Guds oppdrag.

already started
English
FREE
Details

M3 – Multiplication [Norway]

“...and make disciples of all nations.
This is the third part of the Great Commission. Multiplication is about discipleship and helping others make Jesus the Lord of their lives.

already started
English
FREE
Details

M4 – Movement [Norway]

And surely I am with you always, to the very end of the age.

Multiply healthy leaders and communities. 

already started
English
FREE
Details

M1 – Master [Norge]

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler” Dette er første del av Misjonsbefalingen. Alt starter med hans makt og hans oppdrag!

already started
Norwegian
FREE
Details